Travel of Two

Biyahe mag-isa? Check! Isa na namang item sa bucket list ni Isobel ang matutupad. Sino bang hindi magiging masaya kapag nagawa mo na ang gusto mo? Pero hindi lang pala si Isobel ang nagso-solo travel–si Arty rin. Si Arty na suplado, na-friendzone, makulit, at nakilala ni Isobel sa paglalakbay niya. At kahit ganito si Arty, mas naging exciting ang pagbiyahe ni Isobel. So, magka-boyfriend… mache-check din nga ba ito ni Isobel sa sa bucket list niya?

Check Ebook Availability

https://www.romanceclassbooks.com/wp-content/uploads/2018/07/fleur-travel-of-two-209x300.jpg

Travel of Two

Biyahe mag-isa? Check! Isa na namang item sa bucket list ni Isobel ang matutupad. Sino bang hindi magiging masaya kapag nagawa mo na ang gusto mo? Pero hindi lang pala si Isobel ang nagso-solo travel–si Arty rin. Si Arty na suplado, na-friendzone, makulit, at nakilala ni Isobel sa paglalakbay niya. At kahit ganito si Arty, mas naging exciting ang pagbiyahe ni Isobel. So, magka-boyfriend… mache-check din nga ba ito ni Isobel sa sa bucket list niya?

Also available at

Buqo

Available Formats

Author

Biyahe mag-isa? Check! Isa na namang item sa bucket list ni Isobel ang matutupad. Sino bang hindi magiging masaya kapag nagawa mo na ang gusto mo? Pero hindi lang pala si Isobel ang nagso-solo travel–si Arty rin. Si Arty na suplado, na-friendzone, makulit, at nakilala ni Isobel sa paglalakbay niya. At kahit ganito si Arty, mas naging exciting ang pagbiyahe ni Isobel. So, magka-boyfriend… mache-check din nga ba ito ni Isobel sa sa bucket list niya?